Surface Book 1 Core i5 RAM 8GB SSD 256GB (Màn hình 13.5 inch)

14.000.000

Surface Book 1 Core i5 RAM 8GB SSD 256GB (Màn hình 13.5 inch)

14.000.000