Quạt tản nhiệt CPU Laptop IBM Thinkpad Lenovo X60 X61

270.000

Quạt tản nhiệt CPU Laptop IBM Thinkpad Lenovo X60 X61
Quạt tản nhiệt CPU Laptop IBM Thinkpad Lenovo X60 X61

270.000