Surface Book 1 Core i7 RAM 16GB SSD 512GB (Màn hình 13.5 inch)

18.000.000

Surface Book 1 Core i7 RAM 16GB SSD 512GB (Màn hình 13.5 inch)

18.000.000