Thay Pin Surface Book 1 trên màn G3HTA020H (đã bao gồm công thay thế)

1.300.000

Thay Pin Surface Book 1 trên màn G3HTA020H (đã bao gồm công thay thế)

1.300.000