Thay Pin Surface Book 2 dưới Dock không VGA G3HTA048H (đã bao gồm công thay thế)

1.600.000

Thay Pin Surface Book 2 dưới Dock không VGA G3HTA048H (đã bao gồm công thay thế)

1.600.000